LLENGUATGE MATEMÀTIC

Què és un cercle? Ho aprenem de forma divertida!!!