LES FIGURES GEOMÈTRIQUES

Les formigues hem fet un joc per veure si reconeixem les figures geomètriques treballades